Keresés a Bibliában

8Továbbá, Atyámfiai, a mik csak igazak, a mik csak tisztességesek, a mik csak igazságosak, a mik csak tiszták, a mik csak kedvesek, a mik csak jó hírűek; ha van valami erény és ha van valami dícséret, ezekről gondolkodjatok. (Fil 2,1; Róm 12,17-21; Eféz 5,9) 9A miket tanultatok is, el is fogadtatok, hallottatok is, láttatok is én tőlem, azokat cselekedjétek; és a békességnek Istene veletek lesz. (Fil,4 4. 7. Fil 3,15. 17. 1 Kor. 11,1.) 10Felette igen örültem pedig az Úrban, hogy immár valahára megújultatok az én felőlem való gondviseléstekben; mely dologban gondoskodtatok is, de nem volt alkalmatok. (Fil 3,1;4,4;2,25.30;1,5.7.9.2Kor;8,1.2) 11Nem hogy az én szűkölködésemre nézve szólnék; mert én megtanultam, hogy azokban, a melyekben vagyok, megelégedett legyek. (1Tim 6,6.8.2Kor;6,4-10.1Kor;4,11-14) 12Tudok megaláztatni is, tudok bővölködni is; mindenben és mindenekben ismerős vagyok a jóllakással is, az éhezéssel is, a bővölködéssel is, a szűkölködéssel is. (1Kor 4,11.2Kor;11,7.22-33;12,10) 13Mindenre van erőm a Krisztusban, a ki engem megerősít. (Fil 3,3.2Kor;12,9.1Tim;1,12.2Tim;2,1;4,17.1Kor;1,31) 14Mindazáltal jól tettétek, hogy nyomorúságomban részesekké lettetek. (Fil 1,5.7; Róm 12,13)

KNB SZIT STL BD RUF KG