Keresés a Bibliában

15Mindent megteszek azonban, hogy távozásom után is mindig emlékezzetek ezekre.
16Mert nem elmésen kifundált történeteket követve adtuk tudtotokra a mi Urunk, Jézus Krisztus hatalommal való eljövetelét, hanem mint akik szemtanúi voltunk az ő fölségének. 17Ugyanis ő az Atyaistentől tiszteletet és dicsőséget kapott, amikor ez a hang jött hozzá a Magasztos Dicsőségből: „Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm!” 18Mi hallottuk ezt az égből jövő hangot, amikor vele voltunk a szent hegyen.
19Továbbá igen szilárd prófétai szó birtokában vagyunk, amelyre jól teszitek, ha figyeltek, mint sötét helyen világító lámpásra, amíg a nap föl nem virrad, és a hajnalcsillag föl nem kel szívetekben.
20Mindenekelőtt azt kell megértenetek, hogy az Írás egyetlen jövendölése sem származik a próféta saját értelmezéséből. 21Ugyanis sohasem emberi akaratból származott a jövendölés, hanem a Szentlélektől vezetve szóltak Isten kezdeményezésére emberek.

KNB SZIT STL BD RUF KG