Keresés a Bibliában

13 1Most harmadszor megyek hozzátok: Két vagy három tanú szava erősítsen meg minden vádat! 10Azért írom ezeket távollétemben, hogy ottlétemkor ne kelljen szigorral bánnom veletek, élve azzal a hatalommal, amelyet az Úr nekem építésre, és nem rombolásra adott.
3feltéve, hogy amennyiben felöltöttük, többé nem leszünk mezítelenek. 4Mi is tehát, akik e sátorban vagyunk, mintegy teher alatt sóhajtozunk, mert ezt nem akarjuk levetni, hanem amazt fel akarjuk rá venni, hogy a halandót elnyelje az élet. 5Isten pedig, aki minket erre felkészített, foglalóul adta nekünk a Lelket.

KNB SZIT STL BD RUF KG