Keresés a Bibliában

12Hálát adok Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, aki erőt adott nekem azzal, hogy megbízott bennem, és szolgálatra rendelt engem, 13aki korábban istenkáromló, másokat üldöző és erőszakos ember voltam, de irgalomra találtam, mert hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. 14Sőt elárasztott a mi Urunk kegyelme azzal a hittel és szeretettel együtt, amely Krisztus Jézusban van. 15Igaz beszéd ez, fenntartás nélkül elfogadásra méltó: Krisztus Jézus azért jött a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. 16Pontosan azért találtam kegyelemre, hogy Jézus Krisztus mindenekelőtt rajtam mutassa meg végtelen türelmét példaként azoknak, akik majd hisznek benne, hogy az örök életre jussanak. 17Az örökkévalóság királyának, a halhatatlan, láthatatlan, egyetlen Istennek tisztelet és dicsőség örökkön-örökké. Ámen.

KNB SZIT STL BD RUF KG