Keresés a Bibliában

Jézus beszéde az írástudók és a farizeusok ellen – (Mk 12,37b-40; Lk 20,45-47; 11,37-52)

23 1Akkor Jézus így szólt a sokasághoz és a tanítványaihoz: 2Az írástudók és a farizeusok Mózes törvényhozó székében ülnek. 3Mindazt tehát, amit mondanak, tegyétek meg és tartsátok meg, de cselekedeteiket ne kövessétek, mert nem azt teszik, amit mondanak. 4Súlyos és elhordozhatatlan terheket kötöznek egybe, és az emberek vállára rakják, de maguk egy ujjal sem akarják azokat megmozdítani. 5Mindent csak azért tesznek, hogy lássák az emberek: megszélesítik imaszíjaikat, és megnagyobbítják ruhabojtjaikat; 6a lakomákon az asztalfőn és a zsinagógákban a főhelyeken szeretnek ülni; 7szeretik, ha köszöntik őket a tereken, és ha mesternek szólítják őket.
8De ti ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. 9Atyátoknak se szólítsatok senkit a földön, mert egy a ti Atyátok, aki a mennyben van. 10Ne hívassátok magatokat tanítóknak se, mert egy a ti tanítótok: a Krisztus. 11Aki pedig a legnagyobb közöttetek, az legyen szolgátok! 12Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik.

KNB SZIT STL BD RUF KG