Keresés a Bibliában

23 1Akkor Jézus így szólt a sokasághoz és tanítványaihoz:
2Az írástudók és farizeusok elfoglalták Mózes székét. 3Mindazt tehát, amit mondanak, tegyétek meg és tartsátok meg, de tetteiket ne kövessétek, mert beszélnek, de nem cselekszenek. 4Súlyos és nyomasztó terheket kötnek össze, és az emberek vállára rakják, de maguk egy ujjal sem akarják azokat megmozdítani. 5Mindent csak azért tesznek, hogy lássák az emberek. Megszélesítik imaszíjaikat, és megnagyobbítják ruhájuk szegélyét. 6A lakomákon az asztalfőn, a zsinagógákban a fő helyeken szeretnek ülni. 7Szeretik, ha köszöntik őket a tereken, és ha mesternek szólítják őket.
8Ti ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok! 9Atyának se szólítsatok senkit a földön, mert egy a ti Atyátok, aki a mennyben van! 10Ne hívassátok magatokat tanítónak se, mert egy a ti tanítótok, Krisztus. 11Aki a legnagyobb közöttetek, az legyen a szolgátok! 12Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik.

KNB SZIT STL BD RUF KG