Keresés a Bibliában

Jézus megáldja a gyermekeket (Mk 10,13-16; Lk 18,15-17)

13Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy tegye rájuk a kezét, és imádkozzék értük, a tanítványok azonban rájuk szóltak. 14De Jézus ezt mondta: Engedjétek e kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, hogy hozzám jöjjenek, mert ilyeneké a mennyek országa. 15Azután rájuk tette a kezét, és eltávozott onnan.

KNB SZIT STL BD RUF KG


Jézus megáldja a gyermekeket (Mt 19,13-15; Mk 10,13-16)

15Kisgyermekeket is vittek hozzá, hogy megérintse őket. Amikor a tanítványok ezt meglátták, rájuk szóltak, 16Jézus azonban magához hívta őket, és így szólt: Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa. 17Bizony mondom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen nem megy be abba.

KNB SZIT STL BD RUF KG