Keresés a Bibliában

A holdkóros fiú meggyógyítása (Mk 9,14-29; Lk 9,37-43a)

14Amikor a sokasághoz értek, odament hozzá egy ember, térdre borult előtte, 15és ezt mondta: Uram, könyörülj a fiamon, mert holdkóros, és nagyon szenved: gyakran esik a tűzbe meg a vízbe is. 16Elhoztam őt tanítványaidhoz, de nem tudták meggyógyítani. 17Jézus így válaszolt: Ó, hitetlen és elfajult nemzedék, meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek még titeket? Hozzátok őt ide! 18Ekkor Jézus rákiáltott, és kiment abból az ördög, a gyermek pedig meggyógyult még abban az órában. 19Akkor a tanítványok külön odamentek Jézushoz, és megkérdezték: Mi miért nem tudtuk kiűzni? 20Ő így válaszolt: Kishitűségetek miatt. Bizony mondom nektek: ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen oda – akkor odamenne, és semmi sem volna nektek lehetetlen. 21Ez a fajta pedig nem távozik el, csak imádságra és böjtölésre.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

17,21 Ez a vers egyes kéziratokban nem található