Keresés a Bibliában

14Amikor visszaértek a tömeghez, odajött hozzá egy ember, térdre esett előtte 15és azt mondta: »Uram! Könyörülj a fiamon, mert holdkóros és nagyon szenved. Sokszor tűzbe esik, máskor meg vízbe. 16Odavittem őt a tanítványaidhoz, de nem tudták meggyógyítani.« 17Jézus ezt felelte: »Ó, hitetlen és romlott nemzedék! Meddig legyek még veletek? Meddig tűrjelek még titeket? Hozzátok őt ide hozzám!« 18Jézus ráparancsolt, az ördög kiment belőle, és a gyermek meggyógyult abban az órában. 19Ekkor a tanítványok külön odamentek Jézushoz és megkérdezték: »Mi miért nem tudtuk kiűzni?« 20Azt felelte nekik: »A kishitűségetek miatt. Mert bizony, mondom nektek: ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, és azt mondjátok ennek a hegynek, ‘menj innen oda’, elmegy, és semmi sem lesz lehetetlen nektek.« 21

KNB SZIT STL BD RUF KG