Keresés a Bibliában

Ki a legnagyobb? (Mt 18,1-5; Lk 9,46-48)

33Megérkeztek Kapernaumba, és amikor már otthon volt, megkérdezte tőlük: Miről vitatkoztatok útközben? 34Ők azonban hallgattak, mert arról vitatkoztak egymás között az úton, hogy ki a legnagyobb. 35Jézus ekkor leült, odahívta a tizenkettőt, és így szólt hozzájuk: Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó és mindenki szolgája! 36És kézen fogva egy kisgyermeket, közéjük állította, átölelte, és ezt mondta nekik: 37Aki az ilyen kisgyermekek közül egyet is befogad az én nevemért, az engem fogad be; és aki engem befogad, az nem engem fogad be, hanem azt, aki engem elküldött.

Óvás a megbotránkoztatástól (Mt 18,6-10; Lk 17,1-2)

42Aki pedig egyet is megbotránkoztat e kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába, és a tengerbe vetik.
43Ha megbotránkoztat téged a kezed, vágd le azt, mert jobb, ha csonkán mégy be az életre, mint ha két kezeddel együtt jutsz a gyehennára, az olthatatlan tűzre, 44ahol férgük nem pusztul el, és a tűz nem alszik el. 45És ha a lábad megbotránkoztat téged, vágd le azt, mert jobb, ha sántán mégy be az életre, mint ha két lábaddal együtt vettetsz a gyehennára, 46ahol férgük nem pusztul el, és a tűz nem alszik el. 47És ha a szemed botránkoztat meg téged, vájd ki azt, mert jobb, ha fél szemmel mégy be az Isten országába, mint ha két szemeddel együtt vettetsz a gyehennára, 48ahol férgük nem pusztul el, és a tűz nem alszik el.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

9,44 Ez a két vers egyes kéziratokban nem található