Keresés a Bibliában

Jézus másodszor szól haláláról és feltámadásáról (Mt 17,22-23; Lk 9,43b-45)

30Onnan elindulva keresztülmentek Galileán, és nem akarta, hogy valaki megtudja, 31mert tanította a tanítványait, és ezt mondta nekik: Az Emberfia emberek kezébe adatik, és megölik őt, de miután megölték, a harmadik napon feltámad. 32Ők nem értették ezt a beszédet, de féltek megkérdezni őt.

KNB SZIT STL BD RUF KG