Keresés a Bibliában

Jézus megdicsőülése (Mt 17,1-13; Lk 9,28-36)

2Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, felvitte csak őket külön egy magas hegyre, és szemük láttára elváltozott. 3Ruhája olyan tündöklő fehér lett, amilyet a földön ruhafestő nem tud fehéríteni. 4És megjelent nekik Illés Mózessel együtt, és beszélgettek Jézussal. 5Péter megszólalt, és ezt mondta Jézusnak: Mester, jó nekünk itt lenni; hadd készítsünk három sátrat: neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet. 6Nem tudta ugyanis, hogy mit beszél, mert nagy félelem fogta el őket. 7De felhő támadt, amely beárnyékolta őket, és hang hallatszott a felhőből: Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok! 8És amint körülnéztek, már senki mást nem láttak maguk mellett, csak Jézust egyedül.

KNB SZIT STL BD RUF KG