Keresés a Bibliában

Jézus először szól nyíltan haláláról és feltámadásáról (Mt 16,21-23; Lk 9,22)

31És tanítani kezdte őket, hogy az Emberfiának sokat kell szenvednie, és el kell vettetnie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, és meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. 32Jézus nyíltan beszélt erről. Péter ekkor félrevonva őt feddeni kezdte; 33ő azonban megfordulva tanítványaira tekintett, megfeddte Pétert, és ezt mondta: Távozz tőlem, Sátán, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint.

KNB SZIT STL BD RUF KG