Keresés a Bibliában

Jézus Názáretben (Mt 13,53-58; Mk 6,1-6)

14Jézus a Lélek erejével visszatért Galileába, és elterjedt a híre az egész környéken. 15Tanított a zsinagógáikban, és dicsőítette mindenki.

KNB SZIT STL BD RUF KG