Keresés a Bibliában

A názáreti zsinagógában.

14Jézus a Lélek erejével eltelve visszatért Galileába. Híre elterjedt az egész környéken. 15Tanított az ottani zsinagógákban és mindenki elismeréssel beszélt róla.

KNB SZIT STL BD RUF KG