Keresés a Bibliában

Jézus megjelenik tanítványainak (Mk 16,14; Lk 24,36-49)

19Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: Békesség nektek!

KNB SZIT STL BD RUF KG