Keresés a Bibliában

Az Ige testté lett

1 1Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. 2Ő kezdetben Istennél volt. 3Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

1,3 A görög szöveg más beosztása a következő fordítást is lehetővé teszi: ami létrejött benne, élet volt


15Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény előtt.

KNB SZIT STL BD RUF KG