Keresés a Bibliában

Jób ötödik válasza: Elhagyták az emberek

19 1Akkor megszólalt Jób, és ezt mondta: 2Meddig kínozzátok még lelkemet, és zúztok-tiportok szavaitokkal? 3Már tízszer is gyaláztatok engem. Nem szégyellitek, hogy így gyötörtök? 4Ha valóban tévedtem is, énrajtam marad a tévedésem. 5Ha valóban fölém akartok kerekedni, és rám akarjátok bizonyítani a gyalázatot, 6akkor pedig tudjátok meg, hogy Isten nyomorított meg, és ő kerített hálójába engem. 7Ha erőszak miatt kiáltozom, nem kapok választ. Segítségért kiáltok, de nem véd a törvény. 8Eltorlaszolta utamat, nem mehetek tovább, sötétbe burkolta ösvényeimet. 9Dicsőségemtől megfosztott, levette fejemről a koronát. 10Letördelt körös-körül, elpusztulok; kitépte reménységemet, mint valami fát. 11Fellángolt ellenem haragja, és ellenségének tekintett engem. 12Együtt támadtak csapatai, utat törtek ellenem, tábort vertek sátram körül. 13Rokonaimat eltávolította mellőlem, ismerőseim egészen elidegenedtek tőlem. 14Szomszédaim elhagytak, ismerőseim elfelejtettek. 15A házamban élők és szolgálóleányaim idegennek tartanak, rám sem ismernek többé. 16Szolgámnak kiáltok, de nem válaszol, még ha könyörgök is neki. 17Feleségem undorodik leheletemtől, testvéreim iszonyodnak tőlem. 18Még a kisgyermekek is megvetnek, kicsúfolnak, ahogy föltápászkodom. 19Utál minden bizalmas barátom. Akiket szerettem, ellenem fordultak. 20Csont és bőr már csak az egész testem, ínyem is elsorvadt a fogaim körül.

Jób a halála után remél elégtételt

21Könyörüljetek, könyörüljetek rajtam, barátaim, mert Isten keze vert meg engem! 22Miért üldöztök, mint Isten, miért nem unjátok még a marcangolást? 23Bárcsak leírnák szavaimat, bárcsak följegyeznék egy könyvbe, 24vas íróvesszővel és ólommal minden időkre kősziklába vésnék! 25Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll a por fölött, 26és ha ez a bőröm szertefoszlik is, testem nélkül is meglátom az Istent. 27Saját magam látom meg őt, tulajdon szemeim látják meg, nem valaki más, bár veséim is megemésztetnek. 28Ha ezt kérdezitek: Mivel kényszerítsük őt, hogy megtaláljuk bajának a gyökerét, 29akkor rettegjetek a fegyvertől! Mert a harag fegyveres büntetést szül, hogy megtudjátok, van ítélőbíró.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet