Keresés a Bibliában

Ezsdrás Jeruzsálembe érkezik

7 1Ezek után Artahsasztá perzsa király uralkodása alatt Ezsdrás, Szerájá fia, aki Azarjá fia, aki Hilkijjá fia, 2aki Sallúm fia, aki Cádók fia, aki Ahítúb fia, 3aki Amarjá fia, aki Azarjá fia, aki Merájót fia, 4aki Zerahjá fia, aki Uzzí fia, aki Bukkí fia, 5aki Abísúa fia, aki Fineás fia, aki Eleázár fia, aki pedig Áron főpapnak volt a fia, 6ez az Ezsdrás eljött Babilóniából. Ő írástudó volt, jártas Mózes törvényében, amelyet Izráel Istene, az ÚR adott. A király pedig teljesítette minden kérését, mert vele volt Istenének, az ÚRnak az ereje.

KNB SZIT STL BD RUF KG