Keresés a Bibliában

7 1Miután ezek megtörténtek, Artaxerxész, a perzsák királya uralkodásának idejében Ezdrás, Szárája fia, aki Azarja fia, aki Helkija fia, 2aki Sallum fia, aki Szádok fia, aki Ahitób fia, 3aki Amarja fia, aki Azarja fia, aki Marajót fia, 4aki Zarahja fia, aki Ózi fia, aki Bokki fia, 5aki Abisue fia, aki Fineesz fia, aki Eleazár fia, aki Áron, az első főpap fia volt; 6ez az Ezdrás feljött Babilonból. Mint írástudó, igen jártas volt Mózes törvényében, amelyet az Úr, Izrael Istene adott, a király pedig teljesítette minden kérését, mert az Úrnak, az ő Istenének keze volt rajta.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

7,1 Ezdrás: a családfából sok láncszem hiányzik. A szöveg úgy mutatja be, mint a jogi ügyekben jártas írástudót, aki a jog és a közösség vallási életének kialakításával foglalkozik. Már Nehemiás alatt is Jeruzsálemben volt (Neh 8,1), de mint Nehemiás, ő is visszatért a fogság földjére, majd 398-ban tér vissza újra Jeruzsálembe. Írástudó: a fogság után ez a szó azt az osztályt jelenti, amely másolja, tanulmányozza és értelmezi a Törvényt, és magyarázza azt a népnek.