Keresés a Bibliában

7 1És ezek után Artaxerxes persa király uralkodásakor Ezsdrás, a Serája fia, ki Azariás fia, ki Hilkiás fia, 2Ki Sallum fia, ki Sádók fia, ki Ahitub fia, 3Ki Amária fia, ki Azariás fia, ki Mérájóth fia, 4Ki Zerahja fia, ki Uzzi fia, ki Bukki fia, 5Ki Abisua fia, ki Fineás fia, ki Eleázár fia, ki pedig Áronnak, a főpapnak fia volt. (2Kir 25,18.1Krón;6,3.2Sám;8,17.2Krón;34,9.15) 6Ez az Ezsdrás feljöve Babilóniából, (ő, a ki bölcs írástudó vala a Mózes törvényében, melyet az Úr, Izráel Istene adott vala) és megadá néki a király az Úrnak, az ő Istenének rajta nyugovó kegyelme szerint minden kérését.

KNB SZIT STL BD RUF KG