Keresés a Bibliában

26De látjátok és halljátok, hogy nemcsak Efezusban, hanem szinte egész Ázsiában nagy tömeget nyert meg és vezetett félre ez a Pál, aki azt mondja, hogy amiket emberkéz alkot, azok nem istenek.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

19,26 Ázsiában: vö. a 2,9 jegyzetével