Keresés a Bibliában

26Látjátok pedig és halljátok, hogy ez a Pál nemcsak Efézusnak, hanem közel az egész Ázsiának sok népét eláltatván, elfordította, mivelhogy azt mondja, hogy nem istenek azok, a melyek kézzel csináltatnak. (Zsolt 115,4; Jer 10,3-5)

KNB SZIT STL BD RUF KG