Keresés a Bibliában

84 1A karvezetőnek. A »Szőlőprések« szerint. Kóré fiainak zsoltára.

2Milyen kedvesek a te hajlékaid,
Seregek Ura!

3Sóvárogva vágyakozik lelkem
az Úr udvaraiba.
Szívem és testem ujjong az élő Isten után.

4Hiszen a veréb házat talál magának,
a gerlice fészket,
ahová fiait helyezze:
a te oltáraidnál, seregek Ura,
én királyom és én Istenem!

5Milyen boldogok, Uram, akik házadban lakhatnak:
magasztalhatnak téged örökkön örökké!

6Boldog az az ember, akit te segítesz,
akinek szíve zarándokútra készül.

7Átkelnek a kiaszott völgyön és forrássá teszik azt,
és a korai eső is áldásodba öltözteti.

8Erősségről erősségre mennek,
mígnem meglátják az istenek Istenét a Sionon.

9Uram, Seregek Istene, hallgasd meg imádságomat,
vedd füledbe, Jákob Istene!

10Oltalmazó Istenünk, tekints ide,
nézz fölkentednek arcára!

11Mert jobb egy nap a te udvaraidban,
mint más helyen ezer.
Inkább akarok a küszöbön lenni Istenem házában,
mint a gonoszok sátraiban lakni.

12Mert nap és védőpajzs az Úr Isten,
kegyelmet és dicsőséget ad az Úr,

13nem vonja meg javait azoktól,
akik ártatlanságban járnak.
Seregek Ura, boldog az az ember,
aki tebenned bízik!

85 1A karvezetőnek. Kóré fiainak zsoltára.

2Megkegyelmeztél országodnak, Uram,
véget vetettél Jákob fogságának.

3Megbocsátottad néped vétkét,
betakartad minden bűnét.

4Visszatartottad nagy haragodat,
elfordítottad felindulásod hevét.

5Állíts helyre minket, szabadító Istenünk,
s fordítsd el rólunk haragodat!

6Vagy örökre haragszol ránk,
és kiterjeszted haragodat nemzedékről nemzedékre?

7Ugye felénk fordulsz és életre keltesz minket
és néped örvendezhet majd tebenned?

8Mutasd meg nekünk, Uram, irgalmasságodat,
és szabadításodat add meg nekünk.

9Hadd halljam meg, mit szól hozzám az Úr Isten,
hisz ő békét hirdet nemzetének,
szentjeinek, s mindazoknak,
akik megtérnek szívükben.

10Bizony, közel van üdvössége azokhoz, akik félik őt,
hogy dicsőség lakozzék országunkban.

11Az irgalom és az igazság egymásra lelnek,
csókot vált az igazságosság és a béke.

12Hűség sarjad a földből
és igazság tekint le az égből.

13Valóban, az Úr megadja kegyelmét,
és földünk megtermi gyümölcsét.

14Igazságosság jár előtte,
s követi az úton lépteit.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

84,1 Egyéni zarándok ének. A zsoltáros Jeruzsálembe zarándokol (talán a sátoros ünnepre), és a város kapui előtt énekli el örömét és háláját. A fogság előtti időkben keletkezett.

84,1 Kóré fiai: vö. 42,1-49,11.

84,2 A zarándok már maga előtt látja úti célját: Jeruzsálemet és Isten házát, a templomot. A szent helyen meg akarja tapasztalni Isten közelségét, ahol félelem nélkül megnyílhat, ujjonghat.

84,9 Könyörgés a királyért, aki a nép védelmezője és Isten fölkentje.

85,1 Közösségi panaszdal a fogság utáni időkből (vö. Zsolt 126).

85,1 Kóré fiai: vö. 42,1-49,21.

85,2 Az ima emlékezéssel kezdődik: Isten megbocsátja a bűnt (vö. Iz 40,2); az országnak és a népnek új kezdetet ajándékoz (a Babilonból való visszatéréssel).