Keresés a Bibliában

Sóvárgás a templom után

84 1A karmesternek: „A szőlőtaposók” kezdetű ének dallamára. Kórah fiainak zsoltára. 2Mily kedvesek a te hajlékaid, ó, Seregek URa! 3Sóvárog, sőt eleped a lelkem az ÚR udvarai után. Testem és lelkem ujjongva kiált az élő Istenhez. 4Még a veréb is talál házat, és a fecske is fészket, ahova fiókáit helyezi oltáraidnál, Seregek URa, királyom és Istenem! 5Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged! (Szela.) 6Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te utaidra gondol. 7Ha a Siralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt, az őszi eső is elárasztja áldásával. 8Újult erővel haladnak, és megjelennek Istennél a Sionon. 9URam, Seregek Istene, hallgasd meg imádságomat! Figyelj rám, Jákób Istene! (Szela.) 10Istenünk, pajzsunk, nézz ránk, tekints fölkented személyére! 11Bizony, jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer. Jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátraiban lakni. 12Mert nap és pajzs az ÚR, kegyelmet és dicsőséget ad az Isten. Nem vonja meg javait az ÚR azoktól, akik feddhetetlenül élnek. 13Seregek URa, boldog az az ember, aki benned bízik!

Vigasztalódás elnyomatás után

85 1A karmesternek: Kórah fiainak a zsoltára. 2Megkegyelmeztél, URam, országodnak, jóra fordítottad Jákób sorsát. 3Megbocsátottad néped bűnét, elengedted minden vétkét. (Szela.) 4Elfojtottad felindulásodat, megfékezted izzó haragodat. 5Fordulj felénk, szabadító Istenünk, ne haragudj ránk többé! 6Örökké akarsz haragudni ránk? Nemzedékről nemzedékre tart haragod? 7Nem akarsz új életet adni nekünk, és örömöt szerezni népednek? 8Mutasd meg, URam, hogy szeretsz minket, és adj nekünk szabadulást! 9Hadd halljam meg, mit hirdet az ÚRisten! Bizony, békességet hirdet népének, híveinek, hogy ne legyenek újra oktalanok. 10Mert közel van a szabadulás az istenfélőkhöz, hogy dicsősége lakozzék földünkön. 11Szeretet és hűség találkoznak, igazság és béke csókolgatják egymást. 12Hűség sarjad a földből, és igazság tekint le a mennyből. 13Az ÚR is megad minden jót, földünk is meghozza termését. 14Igazság jár előtte, az készít utat lépteinek.

KNB SZIT STL BD RUF KG