Keresés a Bibliában

60 1A karvezetőnek. A »Liliomok« szerint.
Miktám Dávidtól. Tanító ének.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

60,1 A közösségi panaszdal a királyok korának végéről.

60,1 Itt jól látható, hogy a feliratokat később illesztették a zsoltárok elé, és azok nem mindig illeszkednek a zsoltár témájához. A kérdéses dávidi hadjáratok inkább örömre és ünneplésre adnának okot, mint panaszra, vö. 2 Sám 8,3.13.