Keresés a Bibliában

122

1Zarándok-ének. Dávidtól.
Örvendeztem, amikor azt mondták nekem:
»Az Úr házába megyünk.«

2És lábunk már itt áll
udvaraidban, Jeruzsálem!

3Jeruzsálem városnak épült,
részei pompásan egybeillenek.

4Oda járnak fel a törzsek, az Úr törzsei,
hogy Izrael törvénye szerint hálát adjanak az Úr nevének.

5Ott állnak a bírói székek,
Dávid házának székei.

6Kívánjatok békességet Jeruzsálemnek:
»Bőségben éljenek, akik szeretnek téged!

7Békesség legyen falaid között
és bőség tornyaidban!«

8Testvéreimért és a hozzám közelállókért mondom:
»Béke legyen veled!«

9Az Úrnak, a mi Istenünknek házáért
jót kívánok neked.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

122,1 Sion-ének, amelyet a zarándokok a szent városba való érkezéskor énekeltek, fogság utáni.

122,1 Kifejezi, mit jelent a hívőknek Jeruzsálem: az a város, amelyre minden izraelita büszke, Dávid és Isten városa, ahol a királyok Isten törvénye szerint uralkodnak; ott fog állni az eljövendő Bíró trónja.

Előző zsoltár Következő zsoltár