Keresés a Bibliában

3 1Majd megmutatta nekem Józsuét, a főpapot, amint az Úr angyala előtt állt; jobbján pedig a sátán állt, hogy vádat emeljen ellene.
2És az Úr angyala ezt mondta a sátánnak: ‘Csendet parancsol neked, sátán, bizony, csendet parancsol neked az Úr, aki kiválasztotta Jeruzsálemet. Vajon nem olyan-e az, mint a tűzből kiragadott üszök?’ 3Józsue pedig szennyes ruhába öltözve állt az angyal színe előtt. 4Ekkor ez megszólalt és ezt mondta az előtte állóknak: ‘Vegyétek le róla a szennyes ruhát.’ Neki pedig mondta: ‘Íme, elvettem tőled gonoszságodat és új ruhába öltöztettelek.’ 5És mondta: ‘Tegyetek tiszta süveget a fejére.’ Ekkor tiszta süveget tettek a fejére és felöltöztették őt, miközben az Úr angyala ott állt.
6Aztán az Úr angyala bizonyságot tett Józsuénak: 7‘Így szól a Seregek Ura: Ha útjaimon jársz és megtartod előírásaimat, akkor viszonzásul te kormányzod majd házamat, te őrized udvaraimat, és bejárást engedek neked azok közé, akik most itt állnak.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

3,1 A mennyben a Sátán vádolja Józsue főpapot, aki az egész népet képviseli és bűneiket hordozza (ezt jelenti a szennyes ruha). A nép bocsánatot nyer, a főpap fehér ruhát kap.