Keresés a Bibliában

23 1Azt mondta ekkor Bálám Báláknak: »Építs itt nekem hét oltárt, s készíts ide ugyanannyi fiatal bikát s ugyanannyi kost.« 2Miután ő megtette ezt Bálám szavai szerint, bemutattak közösen mindegyik oltáron egy bikát meg egy kost. 3Majd azt mondta Bálám Báláknak: »Állj egy kissé egészen elégő áldozatod mellett, míg elmegyek, hátha találkozom az Úrral: akármit parancsol, majd elmondom neked.« Amikor fölment egy kopár dombra, 4találkozott Istennel. Ekkor Bálám így szólt hozzá: »A hét oltárt felállítottam, bikát és kost rajtuk bemutattam.« 5Erre az Úr ezt a szót adta Bálám szájába: »Térj vissza Bálákhoz, és ezt és ezt mondd.« 6Amikor visszatért, ott találta egészen elégő áldozatánál állva Bálákot és a moabiták valamennyi fejedelmét.

7Erre elkezdte példázatát és azt mondta:
»Arámból hozatott el engem Bálák,
Moáb királya, napkelet hegyeiről:
‘Gyere, üzente, s átkozd meg Jákobot,
Siess, s átkozd el Izraelt.’

8Hogy átkozzam meg, akit nem átkozott meg Isten?
Miképp átkozzam el, akit nem átkoz el az Úr?

9A szirtek tetejéről látom,
A halmokról szemlélem:
Külön fog lakni e nép
S a nemzetek közé nem számítja magát.

10Ki számlálhatná meg Jákob porát
S tudná Izrael ivadékának számát?
Bár halnék meg én az igazak halálával
S olyan lenne végem, mint amilyen az övék!«

11Azt mondta erre Bálák Bálámnak: »Mit művelsz? Azért hívtalak, hogy átkozd meg ellenségeimet, s te épp a fordítottját teszed, és megáldod őket!« 12Az így felelt neki: »Szólhatok-e egyebet, mint amit az Úr parancsolt?« 13Azt mondta erre Bálák: »Gyere velem valami más helyre, ahonnan Izraelnek egy részét látod, de az egészet nem láthatod, s átkozd meg onnét.« 14Miután fel is vitte egy magas helyre, a Fászga tetejére, Bálám hét oltárt épített, mindegyiken bemutatott egy bikát meg egy kost, 15és azt mondta Báláknak: »Állj itt egészen elégő áldozatod mellett, míg én találkozom az Úrral.«
16Ekkor megjelent az Úr és szót adott a szájába, és azt mondta: »Térj vissza Bálákhoz, s ezt és ezt mondd neki.« 17Amikor visszatért, ott találta egészen elégő áldozatánál állva őt és vele a moabiták fejedelmeit. Azt mondta neki Bálák: »Mit mondott az Úr?«

18Erre ő elkezdte példázatát, s azt mondta:
»Állj meg, Bálák, s hallgasd,
halljad Szefor fia!

19Isten nem ember, hogy hazudjon,
s nem ember fia, hogy változzon.
Mond-e hát valamit anélkül, hogy megtenné?
Szól-e valamit anélkül, hogy teljesítené?

20Áldani küldtek,
s az áldást meg nem tagadhatom.

21Nincsen bálvány Jákobban,
nem látható bálványkép Izraelben.
Az Úr, az ő Istene van ővele,
s a Király győzelmi harsonája zeng benne.

22Isten hozta ki őt Egyiptomból,
olyan az ereje, mint az orrszarvúé.

23Nincs jósolás Jákobban,
s nincs varázslás Izraelben:
idejében megmondják Jákobnak,
és Izraelnek, mit fog művelni Isten.

24Íme, felkel e nép, mint a nőstény oroszlán,
s felemelkedik, mint a hím oroszlán:
le nem fekszik, míg zsákmányt nem eszik
s a megöltek vérét nem issza.«

25Azt mondta erre Bálák Bálámnak: »Ne átkozd, és ne is áldd meg őt!« 26Ő azonban azt mondta: »Nemde megmondtam neked, hogy amit az Úr parancsol, azt fogom tenni.« 27Azt mondta erre neki Bálák: »Gyere, hadd vezesselek valami más helyre, hátha úgy tetszik majd Istennek, hogy onnan megátkozd őket.« 28Ezután elvitte a Fogor hegy tetejére, amely a sivatagra néz, 29és azt mondta neki Bálám: »Építs nekem itt hét oltárt, aztán készíts ide ugyanannyi bikát, és ugyanannyi számú kost!« 30Úgy tett Bálák, ahogy Bálám mondta, s bemutatott mindegyik oltáron egy bikát meg egy kost.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

23,7 Izrael áldott, és senki sem tudja átkozottá tenni.

23,25 Az újabb hegyen való kísérlet magyarázata: hátha ennek a hegynek az istene erősebb, mint Jahve, és meg tudja átkozni az Ő népét.

Előző fejezet Következő fejezet