Keresés a Bibliában

39

1Az összes réginek bölcsességét kutatja a bölcs,
és a prófétákkal tölti idejét,

2megjegyzi magának neves férfiak elbeszéléseit,
és behatol a példabeszédek fordulataiba.

3A bölcs mondások titkait fürkészi,
s a példabeszédek talányaival foglalkozik.

4A főemberek között tesz szolgálatot,
és megjelenik a fejedelem előtt.

5Beutazza idegen népek földjét,
hogy jót és rosszat próbáljon az emberek között.

6Arra adja szívét már hajnalban,
hogy keresse az Urat, az ő Alkotóját,
és könyörög a Magasságbeli színe előtt.

7Imára nyitja száját, és bűneiért könyörög.

8Ha az Úr, a hatalmas, úgy akarja,
eltölti őt az értelem lelkével,

9akkor úgy hullatja bölcs igéit, mint a záport,
és imában dicséri az Urat,

10aki irányítja megfontolását és tudományát,
ő pedig annak titkain tanakodik.

11Nyilvánosságra hozza tudós tanítását,
s az Úr szövetségének törvényével dicsekszik.

12Sokan magasztalják bölcsességét,
s az nem múlik el sohasem.

13Nem megy feledésbe emléke,
és neve él nemzedékről nemzedékre.

14Bölcsességét népek emlegetik,
és dicséretét hirdeti a közösség.

15Ha tovább él, ezreknél különb a neve,
ha pedig pihenőre tér, az is hasznára van.

16Hadd beszéljek tovább, megfontoltan,
mert telítve vagyok lelkesedéssel!

17Fennhangon mondja:
Hallgassatok rám, istenfélő fiaim,
hogy viruljatok, mint a patak mellé ültetett rózsa.

18Édes lesz illatotok, mint a Libanoné,

19s virágoztok, mint a liliom,
illatot árasztotok, és levéldíszbe öltöztök!
Zengjetek dalt és áldjátok az Urat műveiért!

20Adjátok meg nevének a tiszteletet,
és dicsérjétek őt ajkatok szavával,
ajkatok dallamával, lantszóval,
és magasztalva ekként szóljatok:

21»Nagyon jó az Úr minden műve,
és a maga idejében meglesz minden, amit parancsol!«
Ne kérdezze senki: »Mi ez?« vagy »Mire jó az?«
mert mindennek megvan a rendeltetése.

22Szavára megállt a víz, mint a töltés,
szája igéjére, mint a vízmedence,

23mert akaratának kívánsága teljesül,
s ahol ő segít, ott nincsen akadály.

24Minden élőlény műve nyilvánvaló előtte,
és semmi sincs elrejtve színe elől.

25Átfogja tekintetével az örökkévalóságot,
és semmi sem csodás a színe előtt!

26Nem lehet azt mondani: »Mire jó ez, meg az?«
mert mindenre szükség van a maga idejében.

27Áldása kiárad, mint a folyam,

28és megitatja a szárazföldet, mint az áradás.
Így űzte el haragja a népeket, amelyek nem keresték őt,

29így változtatott vizet szárazsággá,
úgyhogy a föld kiszáradt;
így egyengetett utat átvonulásokhoz,
a bűnösöknek pedig gáncsot vetett haragjában.

30Jót teremtett a jóknak kezdettől fogva,
éppígy jót és rosszat a gonoszoknak.

31Az ember életének fő szükségletei:
víz és tűz, vas meg só, tej, búzakenyér, méz,
a szőlő fürtje, olaj és ruha.

32Mindez a jámborok javára szolgál,
de a gonoszok és bűnösök ártalmára válik.

33Vannak szellemek, amelyeket megtorlásra teremtett,
és ezek dühöngésükkel súlyosbítják kínjaikat,

34a vég idején kiadják erejüket,
és lecsillapítják Alkotójuk haragját.

35Tűz és jégeső, éhség és döghalál,
mindezeket bosszúállásra teremtették.

36A ragadozók fogai, a skorpiók s a kígyók
és a bosszú pallosa az istentelenek kiirtásáért vannak.

37Ha parancsot ad nekik, ujjonganak,
szükség esetére készen állnak a földön,
és nem késnek szót fogadni kellő időben.

38Ezért kezdettől fogva meg voltam győződve,
meghánytam-vetettem, s írásba is foglaltam:

39»Jók az Úr művei mind egy szálig,
és minden szükségletről idejében gondoskodik.«

40Nem lehet azt mondani: »Ez rosszabb amannál!«
mert mindegyik beválik a maga idejében.

41Most tehát teljes szívvel és szájjal dicsérjétek
és áldjátok az Úr nevét!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

39,1 Az írnok dicsérete.

39,27 Itt kezdődik a Maszadában talált héber töredék (amely biztosan korábbi Kr. u. 72-nél). A következő szövegrészeket tartalmazza: 39,27-32; 40,10-19.26-30; 41,1-44,17.

39,28 Utalás Izrael győzelmére a kánaániak fölött.

Előző fejezet Következő fejezet