Keresés a Bibliában

17

1Isten az embert földből teremtette,
a maga képére alkotta,

2és úgy rendelte, hogy ismét azzá változzék.
Felruházta őt a magáéhoz hasonló erővel,

3meghatározta napjai számát és idejét,
s uralmat adott neki minden fölött a földön.

4Félelmetessé tette őt minden élő előtt,
hogy uralkodjék az állatokon és a madarakon.

5Hozzá hasonló segítőt teremtett belőle,
és adott nekik megfontolást és nyelvet, szemet és fület,
szívet adott nekik a gondolkodásra,
és betöltötte őket bölcs okossággal.

6A szellem tudásával látta el őket,
értelemmel töltötte be szívüket,
és megmutatta nekik, mi a rossz és mi a jó.

7Szemét a szívükbe helyezte,
hogy megmutassa nekik művei nagyságát,

8ők pedig magasztalják a szent nevet,
dicsekedjenek csodáival,
és beszéljék el művei nagyságát.

9Ezenfelül tudást adott nekik,
s az élet törvényét adta nekik örökrészül.

10Örök szövetségre lépett velük,
kijelentette nekik a jogot és az ő törvényeit.

11Látta szemük az ő dicső fenségét,
és hallgatta fülük az ő fölséges hangját.
Azt mondta nekik: »Óvjátok magatokat minden gonosztól!«

12És parancsokat adott nekik,
mindenkinek a társára nézve.

13Útjaik előtte vannak mindenkor,
és nincsenek elrejtve szeme elől.

14Fejedelmet rendelt minden nép fölé,

15de Izrael az Úrnak lett nyilvánvaló örökrésze.

16Minden tettük úgy áll Isten színe előtt, mint a nap,
és szeme folyton útjaikat nézi.

17Nincsenek elrejtve bűnös szövetségeik,
és minden bűnük az Úr előtt van.

18Olyan előtte a férfi alamizsnája, mint a pecsétgyűrű,
s úgy őrzi az ember jótettét, mint a szeme fényét.

19Később pedig felkel és jutalmat oszt
mindegyiküknek a fejére,
és van, akit elvisz a föld mélyébe.

20A bűnbánóknak azonban utat ad az igazsághoz;
bátorítja a csüggedőket,
s az igazság sorsát rendeli nekik.

21Térj az Úrhoz, és hagyd el bűneidet,

22könyörögj az Úr színe előtt, és kisebbítsd a botlást!

23Térj az Úrhoz, hagyj fel törvénysértéseddel,
és gyűlöld mindenek fölött az utálatosságot!

24Ismerd meg Isten törvényét és parancsait,
légy állandó megszabott hivatásodban:
a fölséges Isten imádásában;

25tarts a szent nemzetséggel,
azokkal, akik élnek és magasztalják Istent!

26Ne légy megrögzött az istentelenek tévedésében!
Halálod előtt mondj dicséretet,
mert a halott számára a dicséret semmivé foszlik.

27Még életedben zengj dicséretet,
amíg élsz és virulsz,
dicsőítsd és magasztald Istent,
és dicsekedj az ő irgalmasságával!

28Mily nagy az Úrnak irgalmassága,
és irgalma azokhoz, akik hozzá térnek!

29Mert nem lehet meg minden az emberekben,
hisz az ember fia nem halhatatlan,
és hiú gonoszságban tetszeleg.

30Mi fényesebb a napnál? S az mégis elsötétül!
Van-e haszontalanabb, mint amit hús és vér kigondol?
De el is veszi büntetését!

31Ügyel ő még a magas mennynek seregére is,
az emberek pedig mindannyian csak por és hamu!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

17,1 A teremtmények közül egyedül az ember képes ítéletet alkotni a dolgokról, és csak ő tudja dicsérni a Teremtőt.

17,9 Izrael hivatása, hogy Isten kinyilatkoztatott akaratát közvetítse a nemzeteknek.

17,26 Sírák fia nem számol a halál utáni boldog örök élettel (vö. 14,11-19).

17,31 A »mennyek serege« a csillagok. A csillagokat később kapcsolatba hozták az angyalokkal (vö. Jób 38,7; Iz 24,21; Bár 3,34-35).

Előző fejezet Következő fejezet