Keresés a Bibliában

13

1Aki szurokhoz ér, bemocskolja magát;
aki dölyfössel társul, kevélységet ölt magára.

2Aki magánál gazdagabbal társul, terhet vesz magára,
ezért ne szegődj társul nálad vagyonosabbhoz.

3Mi köze az üstnek a fazékhoz?
Ha összeütődnek, ez az, ami eltörik!

4A gazdag erőszakos, és mégis dühöng,
a szegény pedig sérelme mellett is hallgat.

5Ha ajándékkal jössz, akkor szívesen lát,
de otthagy akkor, ha semmid nincsen.

6Ha van valamid, élvezi társaságodat,
de ha kifosztott, nem bánkódik miattad.

7Ha rád szorul, megcsal, és mosolyogva biztat,
szépeket mond és kérdi: »Mire van szükséged?«

8Megszégyenít vendégségeivel,
de közben kifoszt kétszer is, háromszor is,
végül pedig kinevet,
ha pedig később meglát, elmegy melletted,
és fejét ingatja fölötted.

9Alázd meg magad Isten előtt, és várd meg az ő kezét.

10Vigyázz, hogy balgaságba esve megalázás ne érjen!

11Ne légy meghunyászkodó bölcsességedben,
hogy megalázkodva balgaságra ne ragadtass!

12Ha előkelőbb hívat, vonulj félre,
akkor annál inkább hív téged.

13Ne légy tolakodó, hogy bele ne ütközz,
de távol se maradj tőle, hogy el ne felejtsenek.

14Ne légy nagyra azzal, hogy fesztelenül beszélhetsz vele,
és ne bízz a sok beszédében,
mert a sok beszéddel próbára tesz téged,
és mosolyogva kicsalja tőled titkaidat.

15Kegyetlen lelke számon tartja szavaidat,
és nem kímél meg bántalmazástól, bilincstől.

16Óvatos légy és figyelj gondosan arra, amit hallasz,
mert a veszteddel jársz-kelsz.

17Amikor pedig hallod őt,
úgy nézd, mintha álmodnál, és légy résen!

18Egész életedben szeresd az Istent,
és kiálts hozzá, hogy megmentsen!

19Minden élőlény szereti a maga fajtáját,
és minden ember azt, aki közel áll hozzá;

20minden élőlény a hozzá hasonlóhoz szegődik,
az ember is a maga fajtájával társuljon.

21Ha megfér valaha bárány a farkassal,
akkor az igaz is a bűnössel.

22Hogyan barátkozna hiéna a kutyával?
És mi köze a gazdagnak a szegényhez?

23Az oroszlán prédája a vadszamár a pusztában,
így a gazdagnak a legelője a szegény.

24Amint a dölyfösnek utálat az alázatosság,
úgy a gazdagnak is gyűlöletes a szegény.

25Ha a gazdag meginog, barátai támogatják,
de ha a szegény elesik, ismerősei is eltaszítják.

26A megcsalt gazdagnak sok védője támad,
ha kevélyen beszél is, igazat adnak neki.

27Ha szegényt csalnak meg, még rá meg is vádolják,
beszéljen bár okosan, nem adnak hitelt neki.

28Ha a gazdag beszél, mindnyájan hallgatnak,
és beszédét a felhőkig magasztalják.

29Ha a szegény beszél, azt kérdik: »Ki ez?«
és ha megbotlik, a földhöz csapják.

30 Jó a gazdagság annak, akinek nem nyomja bűn a lelkiismeretét,
de nagyon rossz a szegénység a gonosznak szája szerint.

31Az ember kedélye elváltoztatja arcát
hol vidámra, hol meg szomorúra.

32A jó kedély jelét, a ragyogó arcot
nehezen és bajjal találod meg.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

13,1 Szegény és gazdag között nincs igazi barátság. A gazdag mindig el fogja nyomni és ki fogja használni a szegényt.

13,9 Hatalmasok közt az ember ne legyen se meghunyászkodó, hogy át ne nézzenek rajta, se törtető, hogy el ne tapossák.

13,19 Mindenki a maga fajtáját szereti, ezért a legjobb az embernek, ha megmarad a saját, természetes körében.

Előző fejezet Következő fejezet