Keresés a Bibliában

Magadhoz valókkal barátkozzál!

13 1Aki szurokhoz nyúl, szurkos lesz a keze, aki dölyfössel barátkozik, ahhoz lesz hasonló. 2Ami túl nehéz neked, azt ne emeld, erősebbhez s gazdagabbhoz ne csatlakozz. Minek agyagkorsót vasedényhez tenni? Ha összeütődnek, eltörik a korsó. 3A gazdag kérkedik jogtalan tettével, a megbántott szegény még elnézést kérhet. 4Amíg hasznára vagy, addig segít rajtad, de ha lassan mozogsz, akkor magadra hagy. 5Hogyha van valamid, (szívesen) él veled, de ha elszegényít, az cseppet sem fáj neki. 6Ha szüksége van rád, elbűvöl, megszédít, mosolyog rád és bizalmat kelt benned. Barátsággal kérdi: „Mire van szükséged?” 7Aztán megszégyenít a lakomáival, amíg ki nem foszthat kétszer-háromszor is, s végül jól kigúnyol. Ha később viszontlát, szó nélkül elkerül, csak fejét csóválja. 8Vigyázz, s ne hagyd magadat becsapni, meg ne alázzanak balgaságod miatt. 9Hogyha előkelő meghív, akkor tiltakozzál, s annál inkább fog majd hívni. 10Ne légy tolakodó, nehogy elküldjenek, ne is állj túl messze, mert elfelednek. 11Ne kapasd el magad, hogy közvetlen hozzád, s ne építs arra, hogy sokat cseveg veled. A sok csevegéssel csak próbára tesz, amikor rád mosolyog, kiszedi titkaid. 12Irgalmatlan, aki továbbadja a szót, és nem kímél meg a veréstől s láncoktól. 13Légy hát óvatos és vigyázz magadra, mert saját fejedre hozol veszedelmet. 15Minden élőlény a maga fajtáját szereti, így az ember is azt, aki hasonló hozzá. 16Minden élőlényt a fajtája vesz körül, hozzá hasonlókkal társul az ember is. 17Vajon összefér-e a farkas a báránnyal? Éppoly kevéssé a gonosz a jóval. 18Egyetérthet-e a kutya s a hiéna? Hogy érthetne hát egyet a gazdag a szegénnyel? 19A puszták oroszlánja vadszamarat zabál, éppígy a szegény is a gazdag legelője. 20Az alázat iszonyattal tölti el a gőgöst, éppilyen iszonyat a szegény a gazdagnak. 21Ha meginog a gazdag, barátja segíti, de a botladozó szegényt elhagyja barátja. 22Ha megbotlik a gazdag, sokan felkarolják, s ha badarságot beszél, hízelegnek neki. Ha szegény botlik meg, szidalmazzák érte, s ha bölcsen szólna is, nem engedik szóhoz. 23Hogyha gazdag beszél, mindenki elhallgat, és a bölcsességét égig magasztalják. Ha szegény szólal meg, „Ki ez?” – azt kérdezik, és ha akadozik, beléfojtják a szót. 24Jó a gazdagság, ha bűn nem tapad hozzá, rossz dolog a szegénység – mondják a gonoszok. 25Az embernek a kedélye tükröződik az arcán, akkor is, ha vidám, akkor is, ha komor. 26Boldog szívre sugárzó arc mutat, szállóigét nehéz kigondolni.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet