Keresés a Bibliában

14

1A bölcs nő felépíti házát,
a balga pedig a felépültet is lebontja kezével.

2Az igaz úton járó, istenfélő embert
lenézi az, aki gyalázatos úton halad.

3A balga szájában a kevélység vesszeje van,
a bölcseket azonban ajkuk megóvja.

4Ahol nincsen marha, üres a jászol,
ahol sok a termés, ott nyilvánvaló az ökör ereje.

5Igazságszerető tanú nem hazudik,
a hamis tanú azonban ontja a hazugságot.

6Az arcátlan keresi a bölcsességet, de meg nem találja,
az okosnak azonban a tudás könnyű.

7Lépj a balga ember elé,
és nem ismeri fel az okos ajkat!

8A tapasztalt ember bölcsessége: vigyázni az útjára,
a balgákat pedig bolondságuk tévútra vezeti.

9Az ostoba csúfot űz a bűnből,
az igazak között pedig kegyelem lakozik.

10Amely szív ismeri saját bánatát,
annak örömébe nem vegyül hivalkodás.

11A gonoszok háza elpusztul,
az igazak sátra pedig virul.

12Van út, amely az ember előtt helyesnek látszik,
de a vége halálba vezet.

13Móka közben is fájhat a szív,
s az öröm vége búslakodás lehet.

14Az esztelen jóllakik útjával,
éppúgy a jámbor is azzal, amit cselekedett.

15Az együgyű minden beszédnek hitelt ad,
az élelmes azonban megfontolja lépteit.
Az álnok fiú semmi jót nem várhat,
az okos szolga tetteit azonban szerencse kíséri,
és útja egyenes lesz.

16A bölcs fél és kerüli a rosszat,
a balga pedig nemtörődöm és elbizakodott.

17A türelmetlen balgaságot művel,
az ármánykodó pedig gyűlöletes.

18Az együgyűeknek balgaság a birtokrészük,
a tapasztaltak pedig bölcsességgel koronázzák magukat.

19A gonoszok meghajolnak majd a jók előtt,
s az istentelenek az igazak kapuja előtt.

20A szegény még barátjának sem kell,
a gazdagot ellenben sokan kedvelik.

21Aki megveti szűkölködő társát, vétkezik,
de boldog, aki a szegényen megkönyörül!
Aki hisz az Úrban, szereti az irgalmasságot.

22Akik gonoszt cselekszenek, tévelyegnek,
az irgalom és igazság azonban jót terem.

23Minden fáradságnak megvan az eredménye,
de az üres szóbeszéd csak ínségre vezet.

24A bölcsek koronája a gazdagságuk,
a balgák koszorúja a bolondságuk.

25A megbízható tanú életet ment,
a csalárd pedig hazugságot kohol.

26Az Úr félelmében van az erős bizodalma,
és fiainak ő lesz a reménye.

27Az Úr félelme élet forrása,
amely halálos csapdától távol tart.

28A király díszére válik, ha népe számos,
a nép hiánya a fejedelem romlása.

29Aki türtőzteti magát, annak nagy a belátása,
aki pedig hirtelen, mutatja nagy balgaságát.

30A nyugodt kedély a testnek is épség,
a szenvedély azonban szú a csontban.

31Aki elnyomja a szegényt,
gyalázattal illeti annak Teremtőjét,
de tiszteletben tartja őt, aki megszánja a szűkölködőt.

32A bűnös elbukik gonoszságában,
az igaz pedig még halálában is bizakodik.

33Az okos szívében bölcsesség lakozik,
és bármely tudatlant megtanít.

34Az erény magasra emeli a nemzetet,
a bűn pedig szegényekké teszi a népeket.

35Az okos szolga kedves a királynál,
a haszontalan pedig haragját viseli.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

14,1 A bölcs nő magát a bölcsességet személyesíti meg.

14,20 A gazdaggal szívesen barátkoznak, ám a szentíró azokat dicséri, akiknek a szegényekre van gondja.

14,31 Aki a szegényt segíti, Istennek szolgál.

14,32 Még halálában is: talán helyesebb így fordítani: becsületességében.

Előző fejezet Következő fejezet