Keresés a Bibliában

41Ekkor ő kérdezte meg tőlük: »Hogyan mondhatják Krisztust Dávid fiának,

42amikor maga Dávid mondja a zsoltárok könyvében:
‘Így szólt az Úr az én Uramhoz:
Ülj az én jobbomra,

43míg ellenségeidet
lábad zsámolyává nem teszem!’

(Zsolt 110,1}<br) 44Dávid tehát Urának hívja őt. Hogyan lehet akkor az ő fia?«

KNB SZIT STL BD RUF KG