Keresés a Bibliában

Dávid fia.

41Akkor ő kérdezte meg: „Hogyan állíthatják, hogy a Messiás Dávid fia? 42Hiszen Dávid maga mondja a
zsoltárok könyvében:
Így szól az Úr az én Uramhoz:
jobbom felől foglalj helyet, 43míg lábod alá zsámolyul alázom
valamennyi ellenségedet. 44Ha tehát Dávid Urának hívja őt, hogyan lehet az ő fia?”

KNB SZIT STL BD RUF KG