Keresés a Bibliában

8Ő pedig fogta a vért, és meghintette vele a népet, és így szólt: »Ez annak a szövetségnek a vére, amelyet az Úr megkötött veletek e szavak alapján!«

KNB SZIT STL BD RUF KG


31Íme, jönnek napok – mondja az Úr –, amikor új szövetséget kötök Izrael házával és Júda házával.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

31,31 Az üdvösséges jövő egy új szövetségen alapszik majd. Isten nem kőtáblákra, hanem a szívekbe fogja írni a parancsait, hogy a parancs ismerete és megtétele egy legyen (vö. Lk 22,20; Zsid 8,8-12).