Keresés a Bibliában

13pálmaágakat fogott, eléje ment és kiáltozott:
»Hozsanna!
Áldott, aki az Úr nevében jön
,
és Izrael királya!«

(Zsolt 118,26)

KNB SZIT STL BD RUF KG