Keresés a Bibliában

7És hallottam, hogy így szólt az oltár felől: »Úgy van, Uram, mindenható Isten, igazak és igazságosak a te ítéleteid!« (Zsolt 19,10}<fs)

KNB SZIT STL BD RUF KG


10Az Úr félelme tiszta,
örökkön-örökké megmarad,
igazak az Úr ítéletei,
egytől-egyig igazságosak.

137Igazságos vagy, uram,
és ítéleted igaz!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

119,137 Az imádkozó elismeri: Isten igazságos, szavai igazak.