Keresés a Bibliában

3és éneklik Mózesnek, Isten szolgájának énekét és a Bárány énekét:
»Nagyok és csodálatosak a te műveid,
Uram, mindenható Isten!
Igazságosak és igazak a te útjaid,
nemzetek Királya!

(Zsolt 92,5;Zsolt 139,14)

2mert ítéletet mondott a nagy parázna asszony fölött, aki paráznaságával megrontotta a földet, és számon kérte szolgáinak vérét a kezéből!«mert igazak és igazságosak az ő ítéletei,

(2Kir 9,7}<br)

KNB SZIT STL BD RUF KG