Keresés a Bibliában

3Mózesnek, Isten szolgájának, és a Báránynak énekét énekelték: „Műveid csodálatosan nagyok, Uram,
mindenható Isten!
Utaid igazságosak és igazak,
nemzetek Királya! 2Elítélte a nagy parázna asszonyt, aki paráznaságával megrontotta a földet. Megbosszulta szolgáinak vérét, mely annak kezéhez tapad.”

KNB SZIT STL BD RUF KG