Keresés a Bibliában

3És énekelik vala Mózesnek az Isten szolgájának énekét, és a Báránynak énekét, ezt mondván: Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úr Isten; igazságosak és igazak a te útaid, óh szentek Királya! (Zsolt 139,14;Zsolt 145,17) 2Mert igazak és igazságosak az ő ítéletei, és azt a nagy paráznát, a mely a földet megrontotta az ő paráznaságával, elítélte, és megbosszúlta az ő szolgáinak vérét annak kezén. (Jel 16,7; Zsolt 19,10;119,137;Jel 18,20.5Móz;32,43)

KNB SZIT STL BD RUF KG