Keresés a Bibliában

13

1Íme, mindezt már látta szemem,
és hallotta fülem, meg is értett mindent.

2Ahogy ti tudjátok, tudom én is,
nem vagyok nálatok alábbvaló.

3Én azonban a Mindenhatóhoz szólok,
Istennel kívánok vitába szállni!

4Előbb megmutatom, hogy hazugságot koholtok,
és hamis nézeteket vallotok.

5Bárcsak hallgatnátok,
akkor bölcsek lennétek!

6Halljátok tehát kifogásomat,
és figyeljetek ajkam vitájára!

7Rászorul-e Isten a ti hazugságtokra,
hogy érte csalárdul beszéljetek?

8Részrehajlók vagytok-e iránta,
vagy Istenért akartok perbe szállni?

9Jó néven veszi-e ő, aki előtt nincsen titok,
vagy csellel akarjátok rászedni, mintha ember volna?

10Keményen megfedd ő titeket,
ha titokban pártjára keltek.

11Mihelyt felkel, megrettent,
és félelme megszáll titeket!

12Emléketek olyan lesz, mint a hamu,
és nyakatok sárrá válik.

13Hallgassatok egy kevéssé, hogy elmondhassam,
ami eszemben jár.

14Miért tépem a húsomat fogaimmal
és hordom a lelkemet kezemen?

15Ha meg is öl engem, benne reménykedem,
de megvédem előtte útjaimat.

16Akkor ő üdvösségem lesz,
mert nem járulhat színe elé semmilyen álnok.

17Figyeljetek szavamra,
fogadja be fületek, amit felvetek:

18ha ítéletemre kerül a sor,
tudom, hogy nekem lesz igazam.

19Ki állja velem a vitát?
Jöjjön tehát! Miért kelljen hallgatva kimúlnom?

20Csak kettőt ne tégy velem,
s akkor nem rejtőzöm el a színed elől:

21távoztasd tőlem kezedet,
és félelmed ne rémítsen engem!

22Akkor szólíts és megfelelek neked,
vagy pedig én szólok és Te felelsz nekem.

23Mennyi a gonosztettem és a vétkem?
Bűneimet, vétkeimet jelentsd meg nekem!

24Miért rejted el orcádat
és gondolsz engem ellenségednek?

25Széltől hányatott levéllel érezteted hatalmadat
s a száraz polyvát üldözöd!

26Mert keserűségeket írsz fel ellenem
és tönkre akarsz tenni ifjúkorom bűneivel;

27kalodába teszed lábamat
és kikémleled minden utamat;
vizsgálod a lábam nyomdokát,

28nekem, akinek el kell pusztulnom, mint a szúette fának,
mint a ruhának, amelyet moly emészt!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet