Keresés a Bibliában

21

1Kijelentés a tenger menti síkság ellen.
Mint a délen átsöprő szélviharok,
úgy jön a sivatagból, a félelmetes földről.

2Fenyegető látomásban volt részem:
a fosztogató fosztogat,
és a pusztító pusztít.
Vonulj föl, Élám!
Indíts ostromot, Média!
Minden érte való sóhajtozásnak véget vetettem.

3Ezért van tele fájdalommal ágyékom,
görcsök fogtak el, mint a szülő asszony görcsei;
összeroskadtam attól, amit hallottam,
megrémültem attól, amit láttam.

4Reszket a szívem, rémület szállt meg,
a nekem oly kedves alkonyatot rettegéssé tette.

5Asztalt állítanak,
szőnyeget terítenek, esznek, isznak.
Keljetek fel, fejedelmek,
kenjétek be a pajzsot!

6Mert így szólt hozzám az Úr:
»Menj, állíts őrszemet,
és amit lát, jelentse!

7Ha lát kocsit, kettős fogatot,
szamáron járó, tevén ülő csapatot,
figyeljen erősen, nagy figyelemmel!«

8És kiáltott a figyelő:
»Őrségen állok, Uram, folyvást naphosszat;
és őrhelyemen állok egész éjszakákon át.

9Íme, lovasok jönnek, és kettős fogatok!«
Akkor valaki megszólalt:
»Elesett, elesett Babilon,
és isteneinek faragott képeit
mind szétzúzták a földön!«

10Ó, szérűn agyoncsépelt fiam!
Amit a Seregek Urától, Izrael Istenétől hallottam,
azt hirdettem nektek.

11Kijelentés Dúma ellen.
Kiáltanak hozzám Szeírből:
»Őr, meddig tart még az éjszaka?
Őr, meddig tart még az éj?«

12Felel az őr:
»Eljött a reggel, aztán az éjszaka;
ha kérdezni akartok, kérdezzetek,
jöjjetek ismét vissza!«

13Kijelentés a pusztában.
Az erdőben, a pusztában töltsétek az éjszakát,
Dedán karavánjai!

14A szomjazó elé vigyetek vizet,
Tema földjének lakói!
Kenyérrel siessetek a menekülő elé!

15Mert kard elől menekülnek,
kivont kard elől,
és kifeszített íj elől,
súlyos harc elől.

16Mert így szólt hozzám az Úr: »Még egy olyan év, mint a bérmunkás éve, és eltűnik Kedár minden dicsősége. 17S Kedár hős fiainak kevés íja marad. Bizony, az Úr, Izrael Istene szólt.«

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

21,1 Ez a látomás feltehetően a babiloni fogság idejéből származik. A Babilon eleste fölötti örömkiáltás Isten végső győzelmének örömhírévé lett a Jelenések könyvében (Jel 14,8; 18,2).

21,11 A próféta megtagadja a nyomorúság és a szabadulás időpontjaira vonatkozó kérdés megválaszolását.

21,13 Dedán és Tema délarábiai karaván-állomások.

Előző fejezet Következő fejezet