Keresés a Bibliában

19

1Kijelentés Egyiptom ellen.
Íme, az Úr gyors felhőn száguld
és lemegy Egyiptomba.
Meginognak színe előtt Egyiptom bálványai,
és Egyiptom szíve elernyed bensejében.

2»Felingerlem az egyiptomit az egyiptomi ellen,
hogy harcoljon mindenki a testvére ellen,
és mindenki a társa ellen;
város város ellen, királyság királyság ellen.

3Egyiptom lelke elgyengül bensejében,
tervét összezavarom.
Bálványokhoz és varázslókhoz fordulnak,
a halottidézőkhöz és jövendőmondókhoz.

4Kegyetlen úr kezébe adom Egyiptomot,
és kemény király uralkodik majd rajtuk«
– mondja az Úr, a Seregek Ura.

5Kiapad a víz a tengerből,
s a folyó kiszárad és kiszikkad.

6Bűzlenek a folyamok,
elsekélyesednek és kiszáradnak Egyiptom Nílus-ágai,
a nád és a sás elfonnyad.

7Kopár helyek lesznek a Nílus mellett,
a folyó torkolatánál,
s a Nílus mentén minden vetés elszárad,
eltűnik és nem lesz többé.

8Búsulnak a halászok, és gyászolnak mind,
akik horgot vetnek a Nílusba,
és akik kiterítik a hálót a víz színén, kétségbeesnek.

9Szégyent vallanak a len megmunkálói,
akik azt fésülik, és finom gyolccsá szövik;

10takácsai tönkremennek,
és minden bérmunkás aggodalmaskodik.

11Bizony, ostobák Tánisz fejedelmei,
a fáraó bölcs tanácsosai oktalan tanácsot adnak.
Hogyan mondhatjátok a fáraónak:
»Bölcsek fia vagyok én, ősrégi királyok fia?«

12Hol vannak hát a bölcseid?
Adják neked hírül és mondják meg,
mit határozott a Seregek Ura Egyiptom felől!

13Balgák lettek Tánisz fejedelmei,
tévedtek Memfisz fejedelmei;
félrevezették Egyiptomot törzseinek sarkkövei.

14Az Úr a bensejükbe keverte a szédelgés szellemét,
hogy félrevezessék Egyiptomot minden tettében,
ahogy a részeg tántorog okádékában.

15Nem sikerül Egyiptomnak semmilyen tette,
tegye azt akár a fej, akár a farok,
akár a pálma, akár a káka.

16Azon a napon olyan lesz Egyiptom, mint az asszonyok; reszket és fél majd a Seregek Urának lendülő kezétől, amikor azt föléjük emeli. 17Júda földje Egyiptomnak rémületére lesz: mindenki, ha csak említik is előtte, megijed a Seregek Urának tervétől, melyet ő elhatározott ellene.
18Azon a napon öt olyan város lesz Egyiptom földjén, mely Kánaán nyelvén beszél, és a Seregek Urára esküszik; Nap városának nevezik majd az egyiket.
19Azon a napon oltára lesz az Úrnak Egyiptom földjének belsejében, és emlékoszlopa az Úrnak az ország határánál. 20Ez jel és bizonyság lesz a Seregek Uráról Egyiptom földjén; ha az Úrhoz kiáltanak szorongatóik miatt, szabadítót és vezetőt küld nekik, hogy megmentse őket. 21Megismerteti magát az Úr Egyiptommal, és megismeri Egyiptom az Urat azon a napon; véres- és ételáldozattal hódolnak, s fogadalmat tesznek az Úrnak, és teljesítik azt. 22Bár kemény csapással sújtja az Úr Egyiptomot, de meg is gyógyítja: megtérnek az Úrhoz, és ő enged kérésüknek, s meggyógyítja őket.
23Azon a napon út vezet majd Egyiptomból Asszíriába; az asszírok Egyiptomba mennek, és az egyiptomiak Asszíriába; és szolgálni fog Egyiptom Asszíriával együtt.
24Azon a napon Izrael harmadikként Egyiptom és Asszíria mellett áldás lesz a föld közepén, 25melyet megáld a Seregek Ura e szavakkal: »Áldott az én népem, Egyiptom, kezemnek műve, Asszíria, és örökségem, Izrael!«

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

19,1 A »kegyetlen úr« II. Szárgon (Kr. e. 722-705)

19,16 Későbbi időkből való jövendölések Egyiptomról.

19,18 A nap városa Hierapolisz.

19,24 Az Ábrahámnak adott ígéret (Ter 12,3) beteljesedik, Izrael áldás lesz a népek számára.

Előző fejezet Következő fejezet