Keresés a Bibliában

19Megteremtem a hála gyümölcsét az ajkakon;
békességet, békességet a távol és közel levőnek – mondja az Úr –,
és meggyógyítom őt.«

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

57,19 Isten békét ad a távol levőknek (a szétszóratásban élő zsidóknak) és a közel lévőknek (a Palesztínában élő népnek; vö. Ef 2,17). A béke az üdvösség és bőség teljességét jelenti.