Keresés a Bibliában

42

1Íme, az én szolgám, akit támogatok,
választottam, akiben kedvemet találom.
Ráadtam lelkemet,
igazságot visz majd a nemzeteknek.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

42,1 Második Izajás könyve négy éneket tartalmaz az Úr szolgájáról (42,1-9; 49,1-9; 50,4-9; 52,13-53,12). A szolga egyszerre jelezheti a fogságban szenvedő Izrael szent maradékát és egy szenvedő igazat, akiben a keresztény közösség Jézus sorsának leírását látta meg (vö. Mt 12,18-21).