Keresés a Bibliában

10Igazán megörültem az Úrban, hogy végre megint felbuzdultatok a rólam való gondoskodásra. Korábban is gondoskodtatok volna, de nem volt rá alkalmatok. 11Nem az ínség mondatja ezt velem, hiszen megtanultam, hogy beérjem azzal, amim van. 12Tudok szűkölködni éstudok bővelkedni is; mindenütt mindent megszoktam: tudok jóllakni is, éhezniis, bővelkedni és nélkülözni is. 13Mindenre képes vagyok abban, aki nekem erőt ad.
14Mégis jól tettétek, hogy részvéttel voltatok nyomorúságomban. 15Ti is tudjátok, filippiek, hogy az evangélium hirdetésének kezdetén, amikor Makedóniából útnak indultam, egy egyház sem lépett velem az adás és viszonzás kapcsolatára, egyedül csak ti. 16Már Tesszalonikibe is küldtetek egyszer-kétszer valamit a szükségleteimre. 17Nem mintha adományra vágynék, hanem mert annak gyümölcsét áhítom, amelyet bőségesen írnak majd a javatokra. 18Átvettem mindent, és bővelkedem; el vagyok látva, amióta megkaptam Epafroditosztól, amit küldtetek, mint kellemes illatot, kedves és Istennek tetsző áldozatot. 19Az én Istenem kielégíti majd minden szükségteket gazdagsága szerint dicsőséggel Krisztus Jézusban. 20Istennek és a mi Atyánknak dicsőség mindörökkön-örökké! Ámen.
21Köszöntsetek minden szentet Krisztus Jézusban. A velem levő testvérek köszöntenek titeket. 22A szentek mindnyájan, különösen a császár házából valók, köszöntenek titeket.
23Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen lelketekkel! Ámen.

KNB SZIT STL BD RUF KG