Keresés a Bibliában

10Felette igen örültem pedig az Úrban, hogy immár valahára megújultatok az én felőlem való gondviseléstekben; mely dologban gondoskodtatok is, de nem volt alkalmatok. 11Nem hogy az én szűkölködésemre nézve szólnék; mert én megtanultam, hogy azokban, a melyekben vagyok, megelégedett legyek. 12Tudok megaláztatni is, tudok bővölködni is; mindenben és mindenekben ismerős vagyok a jóllakással is, az éhezéssel is, a bővölködéssel is, a szűkölködéssel is. 13Mindenre van erőm a Krisztusban, a ki engem megerősít. 14Mindazáltal jól tettétek, hogy nyomorúságomban részesekké lettetek. 15Tudjátok pedig ti is, Filippibeliek, hogy az evangyéliom hirdetésének kezdetén, mikor Macedóniából kimentem, egyetlen egyház sem volt részes velem a kölcsönös adásban és vevésben, csak ti egyedül: 16Mert már Thessalónikában is, egyszer is, másszor is, küldtetek nékem szükségemre. 17Nem mintha kívánnám az ajándékot; hanem kívánom azt a gyümölcsöt, mely sokasodik a ti hasznotokra. 18Megkaptam pedig mindent, és bővölködöm; beteltem, vévén Epafróditustól, a mit küldöttetek, mint kedves jó illatot, kellemes, tetsző áldozatot az Istennek. 19Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban. 20Az Istennek pedig és a mi Atyánknak dicsőség mind örökkön örökké. Ámen. 21Köszöntsetek minden szentet a Krisztus Jézusban. Köszöntenek titeket az atyafiak, a kik velem vannak. 22Köszöntenek titeket minden szentek, mindeneknek felette pedig a császár udvarából valók. 23A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen mindnyájatokkal! Ámen.

KNB SZIT STL BD RUF KG


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF