Keresés a Bibliában

10Nagy volt az örömöm az Úrban, amiért végre újra alkalmat találtatok arra, hogy velem törődjetek. Persze korábban is gondoskodtatok volna, de nem volt rá alkalmatok. 11Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, mert én megtanultam, hogy a körülményektől független maradjak. 12Tudok nélkülözni, és tudok bőségben is élni. Be vagyok avatva mindenbe: a jóllakásba és az éhezésbe, a bővelkedésbe és a nélkülözésbe egyaránt. 13Mindenre van erőm Abban, aki megerősít engem. 14Mégis jól tettétek, hogy közösséget vállaltatok velem nyomorúságomban. 15Azt pedig tudjátok ti is, filippiek, hogy az evangélium hirdetésének kezdetén, amikor elindultam Makedóniából, az ajándékozás és az ajándék elfogadásának tekintetében egyetlen egyházzal sem volt adakozást és elfogadást is jelentő kapcsolatom, kizárólag veletek, 16hiszen néhányszor Tesszalonikába is küldtetek szükségleteim szerint. 17Nem mintha az ajándékot kívánnám, hanem azt kívánom, hogy bőségesen kamatozzék az a ti javatokra. 18Megkaptam mindent, és bővelkedem. El vagyok halmozva, miután megkaptam Epaphroditosztól, amit küldtetek: kellemes illat és kedves, Istennek tetsző áldozat. 19Az én Istenem pedig bőségesen gondoskodik majd szükségetekről dicsőségének gazdagsága szerint Krisztus Jézusban. 20Istenünknek és Atyánknak dicsőség örökkön-örökké. Ámen.
21Köszöntsetek minden szentet Krisztus Jézusban! Köszöntenek titeket a velem levő testvérek. 22Köszöntenek titeket a szentek mind, főként pedig a császár házából valók. 23A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme legyen lelketekkel!

KNB SZIT STL BD RUF KG